Info

A-DAKbeheer BV is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau gespecialiseerd in bitumineuze, kunststof- en pannendaken inclusief, de daarbij behorende, bouwkundige voorzieningen zoals o.a. dakbeschot, boeiboorden, schoorstenen, technische installaties, etc. A-DAKbeheer BV is operationeel in zowel nieuwbouwprojecten als ook in renovatieprojecten en begeleiding tijdens de uitvoering kan deel uitmaken van het pakket.

Dakonderzoeken en rapportages vinden plaats in overleg met de opdrachtgever. Bouwfysische- en windbelastingberekeningen kunnen deel uitmaken van de dakinventarisatie. Tevens worden op verzoek van de opdrachtgever begrotingen en bestekken gemaakt, bijvoorbeeld i.v.m. aanbestedingsprocedures. Veiligheid, milieu, fijnstofbinding, waterbuffering en energiebeheer worden daarbij niet uit het oog verloren.

Het door A-DAKbeheer BV ontwikkelde Daktotaalconcept is speciaal ontwikkeld voor gebouwbeheerders. In overleg met de gebouwbeheerder worden, tegen een vaste vergoeding, over een nader te bepalen termijn, de desbetreffende daken in kaart gebracht en de resterende levensduur bepaald. Door het regelmatig inspecteren en corrigerend handelen, kan de levensduur verlengd worden, waardoor groot onderhoud en renovatie pas in een later stadium plaats hoeft te vinden. Hierdoor wordt niet alleen de kwaliteit verbeterd maar worden ook kosten bespaard. Het Daktotaalconcept is maatwerk en voor ieder project toepasbaar.